header01

Laatst bijgewerkt op 25 november 2018


Certificaat Alcoholgebruik

Certificaat NOC*NSF (Alcoholbeleid)

INLEIDING

Sinds 2014 verplicht de overheid dat alle bardienstvrijwilligers in het bezit moeten zijn van het certificaat alcoholbeleid. De KNLTB wil in samenwerking met het NOC*NSF er voor zorgen dat tennisverenigingen voldoen aan deze eis door op een verantwoorde manier alcohol schenken.

nocnsf  

Dit besluit heeft een grote impact op onze club en leden die bardienst draaien. Dit betekent namelijk dat alle leden die bardienst draaien middels een test, een certificaat moeten behalen.

 

Om te zorgen dat dit gebeurt hebben zij een speciale website ontwikkeld waarop teksten en filmpjes staan die barvrijwilligers moeten helpen om op een verantwoorde manier hun bardienst uit te voeren. Je dient na het lezen van deze informatie (ca. 6 pagina's) een toets te maken om je kennis te testen. Rond je deze test succesvol af, dan mag je jezelf een gekwalificeerde barvrijwilliger noemen!

 

Wij begrijpen dat we veel van jullie vragen maar onze handen en voeten, en die van andere (tennis)verenigingen, zijn gebonden. De gemeente Uden heeft aangegeven dat hier door BOA's op zal worden gecontroleerd!

 

Wij willen daarom al onze leden die bardienst draaien met klem verzoeken om de toets te maken. Het kost 15 tot 20 minuten van je tijd, en veel vragen zijn simpel te beantwoorden.

De test is te vinden via de volgende link: http://www.nocnsf.nl/iva.

Het barcertificaat behoeft slechts eenmaal behaald te worden en kan voor meerdere verenigingen gebruikt worden.

INSTRUCTIES

Achter de bar bevindt zich een laptop. Als je deze aanzet verschijnt het startscherm van de test. Bovenaan (onder de blauwe knop: "wat je moet weten") kun je eerst nog even een aantal zaken doorlezen, die in de test kunnen worden gevraagd. 

 

Onderaan het startscherm vul je behalve je persoonsgegevens ook de volgende antwoorden in: 

E-mailadres barverantwoordelijke : riatilicaf.[antispam].@ltcuden.nl

Naam vereniging                         : LTC Uden

Aangesloten bij welke bond (afk)  : KNLTB

Plaats vereniging                         : Uden

Naam barverantwoordelijke          : Simon Tangerink

 

Druk daarna op "begin de test". Als je het antwoord goed hebt volgt de volgende vraag. Is het antwoord fout dan krijg je een correctie mogelijkheid. Een fout antwoord blijft echter wel meetellen voor het eindresultaat. M.a.w. ook na de correcties kunt je gezakt zijn voor de test. Maar.....Je kunt de test net zo vaak invullen totdat je het bericht "geslaagd" in beeld krijgt. (Alleen het geslaagde resultaat wordt opgestuurd). Mocht het absoluut niet lukken, dan kun je natuurlijk een kennis of een facilitair medewerker vragen om hierbij te helpen.

 

Je kunt de test ook thuis maken m.b.v. de eerder genoemde internetlink. 

We willen jullie verzoeken de test zo snel mogelijk succesvol af te ronden.

Hartelijk dank voor jullie medewerking.

 

Bestuur / Facilitaire Commissie