header01

Laatst bijgewerkt op 25 november 2018


Sociaal veilige sportomgeving: vertrouwenscontactpersonen LTC Uden VertrouwensContactPersoon b4457


Het is belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige omgeving is.
Een omgeving waar jij en zeker ook je kinderen kunnen rekenen op een respectvolle omgang met elkaar. Een omgeving waar iemand kan zijn zoals hij is, en niet beoordeeld wordt op geslacht, afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Een omgeving waar geen sprake is van machtsmisbruik.
LTC hecht er veel belang aan een sociaal veilige sportomgeving te zijn.
Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan eenieder (sporter, trainer, begeleider, ouder, bestuurder) zich dient te houden. Deze zijn bedoeld om te voorkómen dat er problemen kunnen ontstaan op het gebied van pesten, discrimineren en (seksuele) intimidatie.
Het bestuur van LTC heeft besloten om voor onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen bij LTC die een probleem wil melden dat te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.
De vertrouwenscontactpersoon gaat met de melder van het probleem in gesprek, biedt deze een luisterend oor en advies over verder te ondernemen stappen. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenscontactpersoon is aangesteld door het bestuur, en heeft ook overleg met het bestuur. Van hieruit kan het bestuur stappen ondernemen om de sociale veiligheid bij LTC verder te verbeteren.
De vertrouwenscontactpersonen bij LTC:
Mayke Persoon, huisarts, actief tennissend, twee dochters die bij LTC tennissen.
Frans Schmitz, oud-directeur Udens College, actief tennissend.
Wij werken volgens de richtlijnen van de NOC*NSF.

Hoe kun je ons bereiken?

De vertrouwenscontactpersonen van LTC zijn te bereiken via e-mail: pcv.[antispam].@ltcuden.nl, één van ons tweeën zal dan contact met je opnemen.
Je kunt Mayke of Frans ook telefonisch benaderen: 06-53777685 (Mayke Persoon) of 06-22522659 (Frans Schmitz).

In geval van seksuele intimidatie is het ook mogelijk contact op te nemen met het meldpunt seksuele intimidatie in de sport van de NOC*NSF: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur).